Aktualności i informacje

SEKCJA NAUKOWA TERAPII RODZIN POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO SERDECZNIE ZAPRASZA NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU
MISTRZOWIE W KRAKOWIE


Szanowni Państwo!

W imieniu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego gorąco zapraszam do udziału w dwudniowym warsztacie profesora Petera Fonagy’ego i doktora Ei Asena, znakomitych brytyjskich psychoterapeutów i badaczy. Tematem warsztatu, który odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 maja 2013 roku, w ramach cyklu Mistrzowie w Krakowie, będzie Teoria mentalizacji w psychoterapii dziecka i rodziny. Mentalizacja w rodzinie.

Profesor Peter Fonagy jest światowej sławy współtwórcą teorii mentalizacji, jego liczne publikacje przyczyniły się znacząco do rozwoju współczesnej psychoanalizy. Peter Fonagy, z wykształcenia psycholog kliniczny i psychoanalityk, jest profesorem psychoanalizy w Freud Memorial i dyrektorem Anna Freud Centre w Londynie, kierownikiem Department of Clinical, Educational and Health Psychology at University College London, superwizorem w British Psycho-Analytical Society. Obszar szczególnych zainteresowań klinicznych stanowią wczesne relacje przywiązania, psychopatologia zespołów z pogranicza. Istotną wartością jego prac jest próba integrowania badań empirycznych z psychoanalityczną teorią.

Dr Eia Asen jest wykładowcą w University College London, konsultantem psychiatrą wieku rozwojowego, terapeutą rodzinnym, wieloletnim dyrektorem Marlborough Family Service w Londynie oraz konsultantem psychoterapii w Maudsley Hospital w Londynie. Jest jednym z czołowych liderów terapii wielorodzinnej, autorem wielu publikacji poświęconych terapii rodzin, szczególnie w odniesieniu do problematyki przemocy, zaburzeń odżywiania i depresji.

W trakcie konferencji w dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 18.30 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Współorganizatorem konferencji jest Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM.


Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

Koszt udziału
do 31 stycznia 2013 * do 1 kwietnia 2013 * po 1 kwietnia 2013
Członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP 380 zł 460 zł 600 zł
Uczestnicy aktualnie trwających kursów przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanych przez PTP 380 zł 460 zł 600 zł
Pozostałe osoby 460 zł 530 zł 600 zł
* opłata zniżkowa obowiązuje tylko pod warunkiem uiszczenia opłaty w podanym terminie

Opłaty za konferencję prosimy kierować na konto:
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP:
Bank Śląsk, Oddział w Krakowie,
31-020 Kraków, ul. Św. Tomasza 20
Nr konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 64 12
z dopiskiem: "Mistrzowie w Krakowie: Fonagy i Asen"
MIEJSCE KONFERENCJI: KRAKÓW, KINO KIJÓW, AL. KRASIŃSKIEGO 34

Zgłoszenie udziału w konferencji

Prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączeniu oraz odesłanie go na adres: izabela.janeczek@uj.edu.pl
lub

poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.teoriamentalizacji.pl
(strona konferencji i formularz elektroniczny będzie dostępny od grudnia 2012 r)
lub

poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres organizatorów:
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 a
z dopiskiem: „Mistrzowie w Krakowie: Peter Fonagy i Eia Asen”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W imieniu Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
dr hab. n. hum. Barbara Józefik